Холбооны тухай

Бүтэц, удирдлага, Ажлын алба


Удирдах зөвлөл

Жон Белл

Удирдах зөвлөлийн дарга

ХААН Банкны Гүйцэтгэх захирал

Ганболд

Гишүүн

Голомт банкны ерөнхийлөгч

Амартүвшин

Гишүүн

Хас банкны Ерөнхий захирал

Отгонбилэг

Гишүүн

Худалдаа хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Мөнхжаргал

Гишүүн

Капитрон банкны Эрсдэл хариуцсан захирал

Энхжаргал

Гишүүн

Богд банкны Эрсдэл хариуцсан захирал

Үнэнбат

Гишүүн

Монголын Банкны Холбооны Гүйцэтгэх захирал 

Найдалаа

Гишүүн

Монголын Тогтвортой Санхүүжилтийн Холбоо (ТоС Холбоо) -ний Гүйцэтгэх Захирал

Гангэрэл

Гишүүн

Төрийн банкны Үйл ажиллагааны эрсдэлийн газрын захирал

Ганжаргалан

Гишүүн

ХААН Банкны Бизнесийн зээлийн эрсдэлийн захирал

Зөвлөх хороо

Батмөнх

Олон улсын санхүүгийн корпораци, Санхүүгийн салбарын ахлах мэргэжилтэн

Ажлын алба

Номиндарь

ТоС Холбооны Зөвлөх


Оюунгэрэл

Төсөл, хамтын ажиллагааны менежер


Нандин-Эрдэнэ

Төсөл, хамтын ажиллагааны менежер


Байгууллагын бүтэц