Мэдээлэл

НОГООН УУР АМЬСГАЛЫН САН (GCF)-ГИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ УЛААНБААТАР ХОТОД АЙЛЧЛАВ


  

Монголын ногоон санхүүгийн корпораци (МНСК) байгуулах төслийн Хөрөнгө оруулалтын санал (Funding Proposal)-ыг Ногоон уур амьсгалын сан (НУАС)-д итгэмжлэгдсэн байгууллага болох Хас банкаар дамжуулан хүргүүлсний дагуу уг төсөлтэй холбоотой чухал асуудлуудаар хэлэлцэх, зөвшилцөлд хүрэх зорилгоор НУАС-гийн төлөөлөгчид 2018 оны 6 дугаар сарын 12-15-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо ажлын айлчлал хийлээ. Уг айлчлалын хүрээнд БОАЖЯ, Сангийн яам, Монголбанк, ДДНХБ, ТоС Холбоо болон банкуудын удирдлага, төлөөлөлтэй тусгайлсан уулзалтуудыг хийж, МНСК-ийн төслийн ач холбогдол, алсын хараа болон төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд талуудаас хүлээгдэж буй хувь нэмэр, хамтын ажиллагааны талаар ярилцлаа.

Айлчлалын үр дүнд МНСК байгуулах төслийн Хөрөнгө оруулалтын санал (Funding Proposal)–ыг шинэчлэн хүргүүлж, 10-р сард болох НУАС-гийн Удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлаар танилцуулах зорилттойгоор талууд хамтран ажиллахаар тогтов.