bg-sky
bg-sky

About us

Financing the Future We Want!

Our vision

To become the regional knowledge hub in sustainable finance

vision

Our mission

Foster impactful financing

Our values

Partnership

Participation

Progress

Main activities

Sustainable Finance

Improve member organisations’ ESG implementation,climate financing, reporting and disclosures, initiate and implement projects, trains, meetings and events

Sustainable Business

Strengthen cooperation and common reporting methods for measuring business activities and impacts consistent with sustainable development

Policy support & Research

Introduce sustainable finance standards, guidelines and policies, support its implementation

Public awareness & Education

Increase public awareness about sustainable finance and green business and improve their understanding

About MSFA

The Mongolian Sustainable Finance Association (“MSFA”, a.k.a “ToC Association”) was established by the Mongolian Bankers Association (MBA) in December 2017 as a member-serving NGO. MSFA strives to green the financing system by promoting sustainability and green growth in its member financial institutions and businesses. As of October 2022, MSFA consists of 11 commercial banks, 1 Development bank, 1 Mortgage corporation, 10 non-bank financial institutions (NBFIs), 1 asset management company, 1 insurance company, 2 research and training institutions. We closely work with our members and partners to design integrated and transformative policies, business approaches, and multi-sector initiatives that create positive change in line with the Sustainable Development Goals (SDGs), the Paris Agreement, as well as Mongolia’s Sustainable Development Vision, Nationally Determined Contributions (NDC), and Green Development Policy.

History timeline

The Mongolian Sustainable Finance Association (“MSFA”, a.k.a “ToC Association”) was established by the Mongolian Bankers Association (MBA) in December 2017 as a member-serving NGO.

May 2013

First Sustainable Finance Forum

MSF 8 Principles

principle
1

We will manage the use of soil water, air, biodiversity, and natural resources to minimize negative impacts, and encourage the preservation and sustainable use of finite resources which are constrained or threatened.

Protect the natural environment

principle
2

We will respect and uphold human rights and labour standards; and protect health and safety of people and local communities

Protect people and communities

principle
3

We will protect and preserve the unique aspects of Mongolian culture such as tradition and language as well as historical, archaeological, palenthaeological heritage.

Protect cultural heritage

principle
4

We will promote projects and other activities that contribute to Mongolian green and clear economy.

Promote “green economy" growth

principle
5

We will promote a more inclusive financial system in Mongolia by increasing access to financial products, and services , and providing financial education as well as ensuring consumers are protected.

Promote financial inclusion

principle
6

We will not finance certain ‘‘excluded’’ activities, we will not tolerate unethical and criminal behaviours, and we will support improved practices relating to ethics and corporate governance.

Promote ethical investment and corporate governance

principle
7

We will promote transparency, accountability and report on our progress against our sustainable finance commitment.

Promote transparency and accountability

principle
8

We will apply the consideration in our Business Operation that we are asking of our clients and will as a sector, lead by driving positive environmental, social and economic development in Mongolia.

Lead by example

kato

Эрхэм хүндэт гишүүд, хамтран ажиллагсад, тогтвортой хөгжлийг түүчээлэгчид ээ,

Энэ онд бид тогтвортой, ногоон санхүүжилтийг түгээн дэлгэрүүлэх, салбарын ажилтнуудын чадавхыг бэхжүүлэх, түүнчлэн ногоон бизнесийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх хүрээнд томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн онцгой жил болж өнгөрлөө. Тэдгээрээс дурдвал:

  • Санхүүгийн Тогтвортой байдлын зөвлөлөөс “Тогтвортой санхүүгийн үндэсний замын зураг”-ийг баталлаа. Уг замын зурагт баталснаар 2030 он гэхэд ногоон зээлийн багцыг банкны салбарт 10%, банк бус санхүүгийн салбарт 5% хүргэх, цаашлаад Монгол Улсыг бүс нутагтаа тогтвортой санхүүжилтийн мэдлэг, манлайллын төв болгох зорилтуудыг дэвшүүллээ.
  • Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжих “Тэрбум мод сан”-г Монголбанк, Монголын Банкны Холбооны гишүүн байгууллагуудын санаачилгаар байгуулж, ТоС Холбоо нь тус сангийн менежментийг хариуцан ажиллахаар боллоо. Тэрбум мод сангаас анхны төсөл хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулж эхэлсэн ба энэ хүрээнд 40 хүртэлх төсөлд 1.8 тэрбум төгрөг хүртэлх санхүүжилтийг олгохоор төлөвлөж байна.
  • Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2023 онд баримтлах үндсэн нэг чиглэлээр “тогтвортой, ногоон санхүүжилтийн тогтолцоог хөгжүүлэх чиглэлд батлагдсан бодлого, хөтөлбөрийг олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх” арга хэмжээг онцоллоо.
  • Байгаль орчин, нийгэм, засаглал (БОНЗ)-ын тайлагналыг дэмжих баримт бичгийг боловсруулж, суурь орчинг бүрдүүллээ. Уг баримт бичгийн зорилго нь Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлд бүртгэлтэй компаниуд, цаашид бүртгүүлэхээр төлөвлөж буй үнэт цаас гаргагчид болон тайлагнал хийх хүсэлтэй бүх төрлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг илүү нээлттэй, ил тод болгохыг дэмжих юм.
  • Эмэгтэйчүүдийн манлайллыг дэмжих, санхүүгийн салбарын жендэрийн мэдрэмжийг сайжруулахад үргэлжлүүлэн ажиллаж, санхүүгийн салбарын эмэгтэйчүүдэд зориулсан “Women in Finance” манлайллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэллээ.
  • Худалдаа, хөгжлийн банктай хамтран Уур амьсгалын ногоон сангийн Бэлэн байдлын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эхлүүлж гишүүн байгууллагууддаа тогтвортой санхүүжилтээр тэргүүлэгч олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудаас туршлага судлах, олон улсад нэр хүнд бүхий их сургуулийн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдах боломжийг бүрдүүллээ.
  • Мөн бид бизнесийн байгууллагууд болон жижиг, дунд бизнесийн үйл ажиллагаанд тогтвортой бизнесийн зарчмуудыг нэвтрүүлэх төслүүдийг тус тус эхлүүлээд байна.

Ийнхүү 2022 он ТоС Холбооны хувьд амжилт, бүтээлээр дүүрэн он болж өнгөрлөө. Манай гишүүн байгууллагууд, зохицуулагч байгууллагууд, дотоодын болон олон улсын хамтран ажиллагч байгууллагууд, төсөл хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллагууд та бүхний дэмжлэг, хамтын ажиллагаа Монгол Улсын тогтвортой санхүүжилтийн үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх, олон улсын сайн туршлага болоход чухал үүрэг гүйцэтгэдгийг цохон дурдаж, гүнээ талархаж буйгаа илэрхийлж байна. Та бүхэн тайлантай бүрэн танилцаж, бидний хамтын ололт амжилтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авна уу.

О.Орхон

ТоС Холбооны Удирдах зөвлөлийн дарга бөгөөд Худалдаа, хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирал

Board Members

The MSFA Board of Directors is composed of C-level executives elected from our member organisations every two years and the Chairperson of the Board is selected from the respective year’s “Lead Organisation”. The meeting of the Board is held quarterly.

Team

Apart from the MSFA secretariat below, we collaborate with various international and national experts that provide subject-specific sustainable finance expertise and insights.

Professional council

The ToC Professional Council is composed of all member organizations as well as representatives of partner organizations such as the Central Bank of Mongolia, the Financial Regulatory Commission, the Ministry of Environment and Tourism, the IFC, the UNDP, and the ADB. The council meets as needed to discuss relevant sustainable finance issues and share experiences and information on selected topics.

© 2023 Mongolian Sustainable Finance Association