home-hero

Монголын Тогтвортой Санхүүжилтийн Холбоо

ТоС Холбоо нь Монгол Улсад тогтвортой, ногоон ирээдүйг бий болгохоор манлайлан ажиллаж байна. Бид гишүүд, түншлэгч байгууллагуудтайгаа хамтран энэ цаг үеийн хамгийн тулгамдсан байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэх тогтвортой санхүүжилтийн бодлого, механизм, шийдэл болон салбарын чадавхийг бүрдүүлдэг.

Бидний гишүүд

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Гишүүн болох

Хэрвээ танай байгууллага өөрийн бизнес, санхүүгийн үйл ажиллагаанд тогтвортой санхүүжилт болон тогтвортой бизнесийн зарчмуудыг нэвтрүүлэн, Монгол Улсын тогтвортой хөгжил, ногоон хүртээмжтэй эдийн засагт хувь нэмэр оруулан ажиллахыг хүсвэл бидэнтэй нэгдээрэй.

Бидний нөлөө

Банкны салбарын олгосон нийт ногоон зээлийн хэмжээ

484,621,031,876.73 төгрөг

impact

Онцлох төсөл

Монгол гэрийн халаалт, дулаалга, агааржуулалтын ЧИП багц

ЧИП төслийг НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг (ШХА), Монгол Улсын Засгийн газрын санхүүжүүлэлттэйгээр Пийпл Ин Нийд /People In Need/ ТББ, Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо /ТоС Холбоо/, ШУТИС хамтран хэрэгжүүлж байна. ЧИП багц нь олон улсын болон орон нутгийн эрдэмтэн, мэргэжилтнүүд нэгдэн боловсруулсан Монгол гэрийн халаалтын нүүрсгүй шийдэл юм. Баянхонгор аймагт анхлан 2019 хэрэгжүүлж, өдгөө уг төсөл нь Өмнөговь, Дундговь, Говь-Алтай, Орхон аймгууд болон Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүрэгт өргөжин хэрэгжиж байгаа билээ. Халаалт, дулаалга, агааржуулалтын ЧИП багц нь гэр доторх агаарын чанар болон эрүүл мэндийг сайжруулсан, эдийн засгийн хэмнэлттэй, цаг хугацаа хэмнэсэн олон давуу талтай.

alt

Бидний дэмжигчид

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Онцлох баримт бичиг

alt

Тайлан

Green Finance Mapping Report for Mongolia

Сүүлийн үеийн мэдээ

2021-05-01

alt

Мэдээ

“ТоС”-ИЙН ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

© 2023 Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо