home-hero

Монголын Тогтвортой Санхүүжилтийн Холбоо

ТоС Холбоо нь Монгол Улсад тогтвортой, ногоон ирээдүйг бий болгохоор манлайлан ажиллаж байна. Бид гишүүд, түншлэгч байгууллагуудтайгаа хамтран энэ цаг үеийн хамгийн тулгамдсан байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэх тогтвортой санхүүжилтийн бодлого, механизм, шийдэл болон салбарын чадавхийг бүрдүүлдэг.

Бидний гишүүд

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Гишүүн болох

Хэрвээ танай байгууллага өөрийн бизнес, санхүүгийн үйл ажиллагаанд тогтвортой санхүүжилт болон тогтвортой бизнесийн зарчмуудыг нэвтрүүлэн, Монгол Улсын тогтвортой хөгжил, ногоон хүртээмжтэй эдийн засагт хувь нэмэр оруулан ажиллахыг хүсвэл бидэнтэй нэгдээрэй.

Бидний нөлөө

Банкны салбарын олгосон нийт ногоон зээлийн хэмжээ

484,621,031,876.73 төгрөг

impact

Онцлох төсөл

Монгол гэрийн халаалт, дулаалга, агааржуулалтын ЧИП багц

Монгол гэрийн халаалт, дулаалга, агаар орчныг үр ашигтай, хүртээмжтэй, инновацлаг нүүрсгүй шийдлээр шийдэх төсөл буюу Монгол гэрийн дулаалга, халаалтын CHIP багцын хэрэглээний хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээлийг 2019 оноос эхлэн Улаанбаатар хотын Баянзүрх, Сонгинхайрхан дүүргийн болон Баянхонгор, Дундговь, Говь-Алтай, Орхон аймгийн айл өрхүүдэд олгох амжилттай хэрэгжүүлж байна.

alt

Бидний дэмжигчид

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Онцлох баримт бичиг

alt

Тайлан

Монголын Ногоон Санхүүжилтийн Эх Үүсвэрийн Судалгаа

Сүүлийн үеийн мэдээ

2021-05-01

alt

Мэдээ

“ТоС”-ИЙН ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

© 2023 Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо