bg-sky
bg-sky

Төслүүд

ТоС Холбооны тогтвортой санхүү, ногоон хөгжлийн доор хэрэгжүүлж буй төслүүдтэй танилцана уу.

Онцлох төсөл

Монголын Ногоон Санхүүгийн Корпораци

МБХ, ТоС Холбоо, ХасБанк, Сангийн яам, БОАЖЯ, УАНС, ДДНХИ зэрэг байгууллагууд хамтран 2016 оноос Монгол Улсад “Ногоон зээлийн сан” байгуулах төслийг санаачлан, Монголын Ногоон Санхүүгийн Корпорацийг 2018 байгуулсан. УАНС, Засгийн газар болон хувийн хэвшлээс нийтдээ 50 сая ам.долларын эх үүсвэрийг амжилттай батлуулж, 2024 онд үйл ажиллагааг нь бүрэн эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. МНСК-ийг байгуулснаар Монгол Улсад хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай, тогтвортой хөгжилд хөтлөх санхүүжилтийн тогтолцоо бүрдэх бөгөөд шалгуур хангасан дотоодын санхүүгийн байгууллагуудад бөөний, хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй ногоон зээлийн эх үүсвэр олгох юм. Уг ногоон эх үүсвэрээр банк, санхүүгийн байгууллагууд эрчим хүчний хэмнэлттэй технологи, амины орон сууц болон дулаалгын зээлийг эхний ээлжинд санхүүжүүлнэ.

alt
alt

Эдийн Засгийн Ногоон Шилжилт

alt

Тэрбум мод сан

alt

Тойрог эдийн засаг (ТЭЗ) ба ногоон бизнесийн чиглэлд бичил, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг чадавхжуулах төсөл

alt

Монголын бизнесийн салбарт БОНЗ-ын туршлагыг нэвтрүүлэх/нэгтгэх

alt

Бэлэн байдлын хөтөлбөр: Монгол улсын ногоон, тогтвортой санхүүгийн хэрэгжилтийг бэхжүүлэх нь

alt

Монгол гэрийн халаалт, дулаалга, агааржуулалтын ЧИП багц

© 2023 Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо