bg-sky
bg-sky

Төслүүд

ТоС Холбооны тогтвортой санхүү, ногоон хөгжлийн доор хэрэгжүүлж буй төслүүдтэй танилцана уу.

Онцлох төсөл

Монголын Ногоон Санхүүгийн Корпораци

МБХ, ТоС Холбоо, ХасБанк, Сангийн яам, БОАЖЯ, УАНС, ДДНХИ зэрэг байгууллагууд хамтран 2016 оноос Монгол Улсад “Ногоон зээлийн сан” байгуулах төслийг санаачлан, Монголын Ногоон Санхүүгийн Корпорацийг 2018 байгуулсан. УАНС, Засгийн газар болон хувийн хэвшлээс нийтдээ 50 сая ам.долларын эх үүсвэрийг амжилттай батлуулж, 2024 онд үйл ажиллагааг нь бүрэн эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. МНСК-ийг байгуулснаар Монгол Улсад хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай, тогтвортой хөгжилд хөтлөх санхүүжилтийн тогтолцоо бүрдэх бөгөөд шалгуур хангасан дотоодын санхүүгийн байгууллагуудад бөөний, хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй ногоон зээлийн эх үүсвэр олгох юм. Уг ногоон эх үүсвэрээр банк, санхүүгийн байгууллагууд эрчим хүчний хэмнэлттэй технологи, амины орон сууц болон дулаалгын зээлийг эхний ээлжинд санхүүжүүлнэ.

alt
alt

Эдийн Засгийн Ногоон Шилжилт

alt

Тэрбум мод сан

alt

Монголын компаниудад зориулсан БОНЗ, тогтвортой байдлын тайлагналын удирдамж

alt

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын санхүүжилтийн таксономи

alt

Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцны санхүүжилтийн хөтөлбөр

alt

Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл ба эко тэмдэг /STeP EcoLab/

alt

ТоС-ийн зарчмууд, салбарын удирдамжууд болон БОНЗ-ын эрсдэлийн удирдлагын цогц аргачлал

alt

Тогтвортой санхүүгийн их сургуулийн хөтөлбөр

alt

Тойрог эдийн засаг (ТЭЗ) ба ногоон бизнесийн чиглэлд бичил, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг чадавхжуулах төсөл

© 2024 Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо