bg-sky
bg-sky

Төслүүд

ТоС Холбооны тогтвортой санхүү, ногоон хөгжлийн доор хэрэгжүүлж буй төслүүдтэй танилцана уу.

Онцлох төсөл

Монгол гэрийн халаалт, дулаалга, агааржуулалтын ЧИП багц

ЧИП төслийг НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг (ШХА), Монгол Улсын Засгийн газрын санхүүжүүлэлттэйгээр Пийпл Ин Нийд /People In Need/ ТББ, Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо /ТоС Холбоо/, ШУТИС хамтран хэрэгжүүлж байна. ЧИП багц нь олон улсын болон орон нутгийн эрдэмтэн, мэргэжилтнүүд нэгдэн боловсруулсан Монгол гэрийн халаалтын нүүрсгүй шийдэл юм. Баянхонгор аймагт анхлан 2019 хэрэгжүүлж, өдгөө уг төсөл нь Өмнөговь, Дундговь, Говь-Алтай, Орхон аймгууд болон Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүрэгт өргөжин хэрэгжиж байгаа билээ. Халаалт, дулаалга, агааржуулалтын ЧИП багц нь гэр доторх агаарын чанар болон эрүүл мэндийг сайжруулсан, эдийн засгийн хэмнэлттэй, цаг хугацаа хэмнэсэн олон давуу талтай.

alt
alt

🔸@ТоС Холбоо / MSFA , The Asia Foundation Mongolia - Азийн сангаас хамтран Монгол Улсын Сангийн яам - Ministry of Finance Mongolia , Монголбанк /Монгол Улсын Төв банк/, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулсан “Санхүүгийн салбарын эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах манлайллын хөтөлбөр 2022-2023 (WIFFP Mongolia)" амжилттай хэрэгжиж дууслаа.🎉👏

alt

Монгол гэрийн халаалт, дулаалга, агааржуулалтын ЧИП багц

© 2023 Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо