bg-sky
bg-sky

Төслүүд

ТоС Холбооны тогтвортой санхүү, ногоон хөгжлийн доор хэрэгжүүлж буй төслүүдтэй танилцана уу.

Онцлох төсөл

Монгол гэрийн халаалт, дулаалга, агааржуулалтын ЧИП багц

Монгол гэрийн халаалт, дулаалга, агаар орчныг үр ашигтай, хүртээмжтэй, инновацлаг нүүрсгүй шийдлээр шийдэх төсөл буюу Монгол гэрийн дулаалга, халаалтын CHIP багцын хэрэглээний хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээлийг 2019 оноос эхлэн Улаанбаатар хотын Баянзүрх, Сонгинхайрхан дүүргийн болон Баянхонгор, Дундговь, Говь-Алтай, Орхон аймгийн айл өрхүүдэд олгох амжилттай хэрэгжүүлж байна.

alt
alt

Монгол гэрийн халаалт, дулаалга, агааржуулалтын ЧИП багц

© 2023 Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо