Бичиг баримт /

Монголын Компаниудад Зориулсан БОНЗ, Тогтвортой Байдлын Тайлагналын Удирдамж

Огноо

2022-08-17

Төрөл

Бичиг баримт

Энэхүү удирдамжийг СЗХ, Монголын хөрөнгийн бирж (МХБ), Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо (ТоС Холбоо), Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК), Монгол Улс дахь НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр (НҮБХХ), Монгол Улс дахь НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн газар, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр (НҮББОХ), Тогтвортой байдлын төлөөх санхүүгийн төвүүдийн олон улсын сүлжээ (ТБТСТОУС) тус тус хамтран, Даян дэлхийн байгаль орчны сан (ДДБОС) болон НҮБ-ын ТХЗ-ын хамтарсан сангийн дэмжлэгтэйгээр боловсруулсан болно. Удирдамж боловсруулсан төслийн багт: Баттулгын Дөлгөөн, Хангайн Алтай, Иванов Жавхлан, Энхтөрийн Номиндарь, Даваахүүгийн Төмөрхүү, Бэгзийн Дэлгэрмаа, Батболдын Батмөнх, Алиев Анар, Ралица Германова, Дамбажанцангийн Энхзул, Төмөртогоогийн Дэлгэрнаран, Стефен Нолан, Флоренсиа Балди, Делфина Монтеверди, Махинау Агха, Нана-Офори Окёрэ, Маркос Манчини, Баатархүүгийн Болортуяа, Баасансүрэнгийн Баярмагнай нар тус тус оролцсон.

Хуваалцах

© 2023 Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо