Бичиг баримт /

Монголын Нэхмэлийн Салбарын Жижиг Дунд Үйлдвэрүүдийн Ногоон Санхүүгийн Зах Зээлийн Эрэлтийн Судалгаа

Огноо

2019-01-01

Төрөл

Бичиг баримт

“Монголын нэхмэлийн салбарын жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн ногоон санхүүгийн зах зээлийн эрэлтийн судалгаа” нь Европын Холбооны SWITCH Asia II хөтөлбөрийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Монголын нэхмэлийн салбарын байгальд ээлтэй тогтвортой үйлдвэрлэл ба эко тэмдэг” төслийн бүрэлдэхүүн судалгаануудын нэг юм. Тус төслийг AVSF Олон улсын байгууллага нь Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо (ТоС), Монголын Ноос Ноолуурын Холбоо (МННХ) болон бусад байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байна.

Хуваалцах

© 2023 Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо