Бичиг баримт /

Монгол улсын санхүүгийн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлэх нь

Огноо

2022-07-25

Төрөл

Бичиг баримт

ТоС Холбооны НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр болон НҮБ-ын Хүүхдийн Сан хамтран Сангийн яамны удирдлага дор НҮБ-ын ТХЗ-ын Хамтарсан Сангийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад тогтвортой хөгжлийн санхүүжилтийн нэгдсэн тогтолцоог нэвтрүүлэх нь” хамтарсан хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр "Монгол улсын санхүүгийн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлэх нь" тайланг боловсруулсаныг та бүхэнтэй хуваалцаж байна.

Хуваалцах

© 2023 Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо